5น. 43ว.
ฉบับสึนามิ 5: ข้อความจากผู้เชี่ยวชาญ / ความรู้ด้านการหลบภัย
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
5น. 43ว.

ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษโทชิตากะ คาตาดะ ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาด้านการป้องกันภัยพิบัติ