ฉบับสึนามิ 5: ข้อความจากผู้เชี่ยวชาญ / ความรู้ด้านการหลบภัย

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

5น. 43ว.
ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษโทชิตากะ คาตาดะ ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาด้านการป้องกันภัยพิบัติ

เค้าโครงรายการ