ฉบับสึนามิ 3: การพักพิงหลบภัย

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

4น. 30ว.
ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือเมืองอิชิโนมากิในภูมิภาคโทโฮกุ เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตระหว่างหลบภัย คำสำคัญคือ “การสื่อสาร”

เค้าโครงรายการ