4น. 30ว.
ฉบับสึนามิ 3: การพักพิงหลบภัย
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
4น. 30ว.

ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือเมืองอิชิโนมากิในภูมิภาคโทโฮกุ เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตระหว่างหลบภัย คำสำคัญคือ “การสื่อสาร”