ฉบับสึนามิ 1: ชุมชน

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

5น. 35ว.
ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือเมืองโอนางาวะในภูมิภาคโทโฮกุ เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งต่อภัยพิบัติ

เค้าโครงรายการ