5น. 35ว.
ฉบับสึนามิ 1: ชุมชน
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
5น. 35ว.

ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือเมืองโอนางาวะในภูมิภาคโทโฮกุ เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งต่อภัยพิบัติ