น้ำผึ้ง

ตามรอย โออิชี โตเกียว Trails to Oishii Tokyo

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 25 กันยายน 2565 รับชมได้ถึง 25 กันยายน 2568

น้ำผึ้ง สิ่งให้ความหวานเก่าแก่ที่สุดในโลก ญี่ปุ่นมีทั้งผึ้งพันธุ์ตะวันตกและผึ้งพื้นเมือง ผลิตน้ำผึ้งได้หลากหลายรสชาติ จากความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของประชากรผึ้งทั่วโลก ผู้คนในนครหลวงของญี่ปุ่นหันมาเลี้ยงผึ้งบนหลังคา ไปเยี่ยมชมสถานที่เลี้ยงผึ้งสำหรับผลิตน้ำผึ้งแบบต่าง ๆ ที่หาทานได้ยากขึ้น ร่วมออกเดินทางค้นหารสชาติที่ไร้ขอบเขตจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและดอกไม้นานาพันธุ์ (ผู้สื่อข่าว: เคลีน ฟอลส์)

เค้าโครงรายการ