คามากูระ : เมืองโบราณชายทะเล

ญี่ปุ่นมองมุมเหมียว A Cat's-Eye View of Japan

5น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 รับชมได้ถึง 15 พฤษภาคม 2567

เยี่ยมชมเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ดูลูกแมววิ่งเล่นในสวนวัดเมเง็ตสึอิน แล้วงีบหลับสักตื่นกับลูกแมวบนอาสนะของพระที่วัดอีกแห่งบนเส้นทางรถไฟ

เค้าโครงรายการ