โรคระบาดเคยเร่งให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทันสมัย

ประวัติ ข้อมูล และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของ Dr. ISO Dr. ISO's Pandemic History, Info & Tips

5น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

การค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นช่วงปลายสมัยเอโดะ ทำให้มีโรคติดเชื้อร้ายแรงเข้ามาระบาดในญี่ปุ่น แต่ก็เป็นความจริงเช่นกันที่ชาวตะวันตกได้ช่วยให้ญี่ปุ่นรู้จักยาใหม่ ๆ รวมถึงจิตวิญญาณการอุทิศตนของแพทย์

เค้าโครงรายการ