หน้ากากอนามัยแบบแรกในญี่ปุ่น

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

5น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 30 มีนาคม 2568

มาไขประวัติของหน้ากากอนามัยในญี่ปุ่นกันเถอะ! Dr. ISO จะมาเล่าถึงแนวคิดและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงหน้ากากอนามัยสำหรับคนงานเหมืองเงินและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันกลิ่นห้องน้ำ

เค้าโครงรายการ