การชดเชยที่มาพร้อมการกักกันโรค

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

5น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 30 มีนาคม 2568

เขตปกครองอิวากูนิในสมัยเอโดะมีมาตรการเข้มงวดให้ผู้ป่วยไข้ทรพิษกักกันโรคด้วยความสมัครใจเพื่อปกป้องเจ้าขุนมูลนาย ผู้ปฏิบัติตามจะได้รับข้าวเป็นการชดเชยเพื่อจูงใจตามนโยบายเอื้ออารี

เค้าโครงรายการ