#48 ถ้าเรียนจบแล้ว อยากจะทำงานที่ญี่ปุ่นค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะอธิบายสิ่งที่อยากทำโดยมีเงื่อนไขอะไรบางอย่าง ให้ผันคำกริยาให้อยู่ในรูป “ta” ตามด้วย “ra” เพื่อบ่งชี้เงื่อนไข สุดท้ายพูดถึงเรื่องที่วางแผนไว้ “sotsugyoo-shitara nihon de hatarakitai desu” แปลว่า "ถ้าเรียนจบแล้ว อยากจะทำงานที่ญี่ปุ่นค่ะ"

เค้าโครงรายการ