#47 ทำยังไงคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะถามวิธีทำอะไรบางอย่าง ให้พูดว่า “doo yatte” แปลว่า "อย่างไร" ตามด้วยคำกริยา เช่น “suru” (ทำ) ต่อท้ายด้วย “n desu ka” "ทำยังไงคะ" จะได้ว่า “doo yatte surun desu ka”

เค้าโครงรายการ