#46 เล็กแต่สวยนะคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 23 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้วิธีพูดว่าบางสิ่งมีลักษณะขัดแย้งกัน เชื่อมคำคุณศัพท์ที่มีความหมายขัดแย้งกันด้วย “kedo” (แต่) ปิดท้ายด้วย “desu ne” ถ้าต้องการบอกว่า "เล็กแต่สวยนะคะ" ให้พูดว่า “chiisai kedo kiree desu ne”

เค้าโครงรายการ