#45 ตรวจภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยได้ไหมคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะขอร้องอย่างสุภาพให้อีกคนทำอะไรให้ ให้ใช้คำกริยาที่อยู่ในรูป “te” เช่น “chekku-shite” (ตรวจ) ตามด้วย “moraemasen ka” “nihongo o chekku-shite moraemasen ka” แปลว่า "ตรวจภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยได้ไหมคะ"

เค้าโครงรายการ