#44 ได้ยินว่าจะจัดการแสดงดนตรีอีกค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะบอกให้คนอื่นทราบถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา ให้ใช้คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มี “masu” หรือ“desu” แล้วเติม “soo desu” “mata konsaato ga aru soo desu” แปลว่า "ได้ยินว่าจะจัดการแสดงดนตรีอีกค่ะ"

เค้าโครงรายการ