#43 ท่าทางสบายดีนะคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็น ให้ตัด “na” หรือ “i” ท้ายคำคุณศัพท์ออก แล้วเติม “soo desu ne” “genki soo desu ne” แปลว่า "ท่าทางสบายดีนะคะ"

เค้าโครงรายการ