#42 ตั้งใจจะมอบให้คุณยูกิค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 9 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะอธิบายสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำ ให้เริ่มจากคำกริยาแล้วตามด้วย “tsumori desu” ดังนั้น “watasu” (มอบให้) กลายเป็น “watasu tsumori desu" "ตั้งใจจะมอบให้คุณยูกิค่ะ" จะได้ว่า “yuuki-san ni watasu tsumori desu”

เค้าโครงรายการ