#41 ซื้อตั๋วได้ไหมคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะถามว่าสิ่งที่อยากทำนั้นสามารถทำได้หรือไม่ ให้เริ่มจากคำกริยาเพื่อบ่งชี้การกระทำอะไรบางอย่างที่อยากทำ ต่อด้วย “koto ga” และ “dekimasu” แปลว่า "ทำได้" ปิดท้ายด้วย “ka” "ซื้อตั๋วได้ไหมคะ" จะได้ว่า “chiketto o kau koto ga dekimasu ka”

เค้าโครงรายการ