#40 นี่เป็นครั้งแรก ก็เลยตกใจค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 2 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะอธิบายเหตุผลของการกระทำ ให้พูดถึงสาเหตุ ตามด้วยคำช่วย “kara” ปิดท้ายด้วยสิ่งที่ทำ "นี่เป็นครั้งแรก ก็เลยตกใจค่ะ" จะได้ว่า "hajimete datta kara bikkuri-shimashita"

เค้าโครงรายการ