#38 ข้างนอกดีกว่าค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะพูดว่าชอบอันไหนมากกว่าระหว่างสองตัวเลือก ให้พูดชื่อสิ่งที่เลือก ตามด้วย “no hoo ga ii desu” ถ้าต้องการพูดว่า "ข้างนอกดีกว่าค่ะ" ให้พูดว่า "soto no hoo ga ii desu"

เค้าโครงรายการ