#36 ห้องอาบน้ำใช้ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะถามเวลาว่าเปิดหรือใช้ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ให้ใส่ “wa” หลังสิ่งที่ต้องการถาม ตามด้วย “nan-ji kara nan-ji made desu ka” "ofuro wa nan-ji kara nan-ji made desu ka" แปลว่า "ห้องอาบน้ำใช้ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ"

เค้าโครงรายการ