#34 เคยอ่านค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะอธิบายสิ่งที่ตัวเองเคยทำ ให้ผันคำกริยาให้อยู่ในรูปอดีต เช่น “yomu” (อ่าน) เป็น “yonda” (อ่านแล้ว) ตามด้วย “koto arimasu” “yonda koto arimasu” แปลว่า "เคยอ่านค่ะ"

เค้าโครงรายการ