#33 รอประมาณเท่าไรครับ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะถามว่าการทำอะไรบางอย่างใช้เวลาแค่ไหน ให้พูดว่า “donokurai” (ประมาณเท่าไร) ตามด้วยคำกริยา เช่น “machimasu” (รอ) ปิดท้ายด้วย “ka” "รอประมาณเท่าไรครับ" จะได้ว่า "donokurai machimasu ka"

เค้าโครงรายการ