#32 พิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไงครับ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 26 มกราคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

ถ้าต้องการถามทาง ให้พูดชื่อสถานที่ที่ต้องการไป ตามด้วย “made doo ittara ii desu ka”

เค้าโครงรายการ