#31 ไปด้วยกันไหมครับ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะเชิญชวนใครไปที่ไหนสักแห่งกับเรา ให้พูดว่า “issho ni” (ด้วยกัน) จากนั้นผันคำกริยาให้อยู่ในรูปปฏิเสธสุภาพ เช่น “ikimasu” เป็น “ikimasen” ต่อท้ายด้วย “ka” “issho ni ikimasen ka” แปลว่า "ไปด้วยกันไหมครับ"

เค้าโครงรายการ