#30 ร้องเพลงด้วยกันบ้าง เต้นด้วยกันบ้างค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 19 มกราคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

แจกแจงตัวอย่างบางส่วนจากการกระทำหลายอย่างได้ด้วยการผันคำกริยาให้อยู่ในรูป “tari” “utattari odottari” แปลว่า "ร้องเพลงบ้าง เต้นบ้าง"

เค้าโครงรายการ