#29 ไปฟังการบรรเลงเปียโนค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 15 มกราคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการไปที่ไหนสักแห่ง ให้แทนที่ “masu” ในคำกริยา เช่น “kikimasu” (ฟัง) ด้วย “ni ikimashita” (ไปทำอะไรสักอย่าง) "piano no ensoo o kiki ni ikimashita" แปลว่า "ไปฟังการบรรเลงเปียโนค่ะ"

เค้าโครงรายการ