#28 ถ่ายรูปได้ไหมคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 12 มกราคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะขออนุญาตทำอะไรบางอย่าง อันดับแรกให้เปลี่ยนท้ายคำกริยาให้อยู่ในรูป “te” เช่น “toru” (ถ่ายรูป) เป็น “totte” จากนั้นเติม “mo ii desu ka” "ถ่ายรูปได้ไหมคะ" จะได้ว่า "shashin o totte mo ii desu ka"

เค้าโครงรายการ