#27 อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 8 มกราคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะถามว่าในบรรดาของ 3 อย่างขึ้นไป อย่างไหนดีที่สุดหรือมากที่สุด ให้พูดว่า “dore ga ichiban” ตามด้วยคำคุณศัพท์ เช่น oishii (อร่อย) ต่อท้ายด้วย “desu ka” ดังนั้นเมื่อจะถามว่าอย่างไหนอร่อยที่สุด ให้พูดว่า “dore ga ichiban oishii desu ka?”

เค้าโครงรายการ