#25 เจ็บคอค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะอธิบายว่าเจ็บหรือปวดตรงไหน ให้เริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีปัญหา ตามด้วยคำช่วย “ga” ต่อด้วยคำคุณศัพท์ เช่น “itai” แปลว่า เจ็บหรือปวด ปิดท้ายด้วย “n desu” ดังนั้น "เจ็บคอค่ะ" จะได้ว่า “nodo ga itain desu”

เค้าโครงรายการ