#24 ไข่ดิบกินไม่ได้ค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

ถ้ามีอะไรที่กินไม่ได้หรือไม่อยากกิน ให้พูดชื่อสิ่งนั้น ตามด้วย “wa taberaremasen” “nama-tamago wa taberaremasen” แปลว่า "ไข่ดิบกินไม่ได้ค่ะ"

เค้าโครงรายการ