#23 ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 22 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะบอกว่าชอบอะไร ให้พูดชื่อคน สถานที่ หรือสิ่งของที่ชอบ ตามด้วย “ga suki desu” “kono neko ga suki desu” แปลว่า "ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ"

เค้าโครงรายการ