#22 ถ่ายรูปกันเถอะค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะเชิญชวนให้คนอื่นทำอะไรกับเรา ให้แทนที่ “masu” ท้ายคำกริยาด้วย “mashoo” “shashin o torimasu" (ถ่ายรูป) เป็น “shashin o torimashoo” (ถ่ายรูปกันเถอะค่ะ)

เค้าโครงรายการ