#21 อยู่ข้างในหอนาฬิกาค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะอธิบายว่าเราอยู่ที่ไหน เพียงแค่บอกชื่อสถานที่ ตามด้วย “ni imasu” “tokeedai no naka ni imasu” แปลว่า "อยู่ข้างในหอนาฬิกาค่ะ"

เค้าโครงรายการ