#20 กรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะขอให้ใครไม่ใส่อะไรลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มของเรา ให้พูดชื่อสิ่งนั้น ตามด้วยคำช่วย “wa” ต่อท้ายด้วย “irenaide kudasai” "wasabi wa irenaide kudasai" แปลว่า "กรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ"

เค้าโครงรายการ