#19 อยากได้ถุงมือค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะบอกพนักงานขายว่าต้องการซื้ออะไร ง่าย ๆ แค่เติม “ga hoshiin desu ga” ต่อท้ายสิ่งของนั้น ๆ ถ้าต้องการซื้อถุงมือ ให้พูดว่า “tebukuro ga hoshiin desu ga”

เค้าโครงรายการ