#18 สนุกมากค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะแสดงความประทับใจต่อสิ่งที่ได้ประสบมา ให้ตัด “i” ท้ายคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย “i” เช่น “tanoshii” (สนุก) และ “oishii” (อร่อย) แล้วเติม “katta desu” “sugoku tanoshikatta desu” แปลว่า "สนุกมากค่ะ"

เค้าโครงรายการ