#17 กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะพูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ ให้เปลี่ยน “masu” ท้ายคำกริยาเป็น “te imasu” “nihon o ryokoo- shite imasu” แปลว่า "กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ"

เค้าโครงรายการ