#16 เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย “na” ช่วยให้มีวิธีแสดงความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น "yuumeena onsen desu" แปลว่า "เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงค่ะ"

เค้าโครงรายการ