#15 ช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะบอกคนขับรถแท็กซี่ว่าอยากไปที่ไหน เพียงแค่พูดที่หมายแล้วตามด้วย “made onegai-shimasu” "saru no onsen made onegai-shimasu" แปลว่า "ช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ"

เค้าโครงรายการ