#14 อยากลองไปญี่ปุ่นค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

สำนวน “te mitai desu” หมายถึง “อยากทำบางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน” “nihon e itte mitai desu” แปลว่า “อยากลองไปญี่ปุ่นค่ะ”

เค้าโครงรายการ