#13 อยากดูหิมะค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ให้แทนที่ “masu” ท้ายคำกริยาด้วย “tai desu” เช่น “mimasu” (ดู) เป็น “mitai desu” (อยากดู) เวลาที่อยากดูหิมะ ให้พูดว่า “yuki ga mitai desu”

เค้าโครงรายการ