#12 เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะแสดงความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ใช้คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย “i” เช่น “kawaii” ต่อด้วยชื่อสิ่งของ ปิดท้ายด้วย “desu ne” "เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ" จะได้ว่า “kawaii omamori desu ne”

เค้าโครงรายการ