#11 มีเครื่องรางไหมคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อต้องการถามว่าร้านค้ามีของที่เราอยากได้หรือไม่ ให้เริ่มด้วยชื่อสิ่งของ ตามด้วย “wa arimasu ka” “omamori wa arimasu ka?” แปลว่า "มีเครื่องรางไหมคะ"

เค้าโครงรายการ