#10 เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไรคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะถามราคาของสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ให้พูดว่า “kono” แปลว่า “นี้” ตามด้วยชื่อสิ่งของ ต่อด้วย “wa ikura desu ka” “kono doraiyaa wa ikura desu ka?” แปลว่า "เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไรคะ"

เค้าโครงรายการ