#9 นี่อะไรคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เวลาที่เห็นอะไรเป็นครั้งแรก แล้วอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร แค่ถามว่า “kore wa nan desu ka”

เค้าโครงรายการ