#8 นี่เพื่อน คุณอายากะค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะแนะนำใครสักคนให้อีกคนรู้จัก ขอให้พูดคำที่บ่งชี้ความสัมพันธ์ และต่อด้วย “no” จากนั้นก็พูดชื่อของคนคนนั้น แล้วปิดท้ายด้วย “desu” ดังนั้น "นี่เพื่อน คุณอายากะค่ะ" จึงพูดว่า “tomodachi no ayaka-san desu”

เค้าโครงรายการ