#7 ช่วยพูดช้า ๆ หน่อยค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อมีคนพูดเร็วใส่เราจนเราไม่เข้าใจ ก็บอกเขาว่า “Yukkuri hanashite kudasai” เพื่อขอให้พูดช้า ๆ

เค้าโครงรายการ