3น. 00ว.
#6 รถไฟขบวนนี้ไปอิเกบูกูโระไหมคะ
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 20 ตุลาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้วิธีถามว่าพาหนะขนส่งสาธารณะบางประเภทจะไปยังที่หมายปลายทางของเราหรือไม่ พูดชื่อสถานที่ แล้วต่อด้วย “ni ikimasu ka” เช่น “kono densha wa ikebukuro ni ikimasu ka” แปลว่า "รถไฟขบวนนี้ไปอิเกบูกูโระไหมคะ"