#5 เรียนทางวิทยุค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

อธิบายวิธีเรียนภาษาญี่ปุ่น เพียงใส่คำช่วย "de" ตามหลังวิธีที่ใช้ เช่น “rajio de” แปลว่า “ด้วยการฟังวิทยุ” ดังนั้น "เรียนทางวิทยุค่ะ" จึงพูดว่า “rajio de benkyoo-shimashita”

เค้าโครงรายการ