3น. 00ว.
#4 จะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยค่ะ
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 13 ตุลาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อต้องการสื่อว่าเรามีแผนจะทำอะไร เพียงใส่คำว่า “shimasu” ต่อท้ายแผนการ ก็จะอธิบายได้ว่าเรามีแผนจะทำอะไร “Daigaku de nihongo o benkyoo-shimasu” แปลว่า "จะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยค่ะ"