#3 มาจากเวียดนามค่ะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้วิธีบอกว่ามาจากที่ไหน รูปประโยคคือ ชื่อสถานที่ตามด้วย “kara kimashita” "มาจากเวียดนามค่ะ" จึงพูดว่า “betonamu kara kimashita”

เค้าโครงรายการ